Gesubsidieerd tarief


 

Indien je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, heb je recht op gesubsidieerde peuteropvang. 
De gemeente wil op deze manier deelname aan het peuterprogramma voor peuters betaalbaar houden. Er wordt door de gemeente onderscheidt gemaakt in twee tarieven:

 • Reguliere peuteropvang

; jouw kind heeft recht op 8 uur gesubsidieerde opvang
  (binnen ons kindercentrum kan jouw kind hiermee twee gehele dagdelen mee doen aan ons peuterprogramma).
 • Peuteropvang waarbij jouw kind valt onder de VVE-doelgroep; jouw kind heeft recht op 8 uur (leeftijd van 2 tot 2,5 jaar) of 12-16 uur (vanaf 2,5 jaar) gesubsidieerde opvang.

 

Bekijk hier het overzicht van de tarieven.
Het gesubsidieerde tarief, zoals weergegeven op het overzicht is een netto tarief. De subsidie vanuit de gemeente is hier al in doorberekend.

 

Om in aanmerking te komen voor het gesubsidieerd tarief voor de reguliere opvang gelden de volgende voorwaarden:

 • Je dient middels een IB-60 formulier van de belastingdienst aan te tonen dat 1 ouder geen inkomen heeft.
 • Je dient het formulier ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ in te vullen. Dit kun je hier downloaden.
 • Je kiest minimaal 2 ochtenden opvang.
 • De kinderen worden gedurende de 40 schoolweken opgevangen.
 • Indien ouders meer dan 2 dagdelen per week deelname aan het peuterprogramma wensen dan worden extra dagdelen niet gesubsidieerd door de gemeente en wordt voor de uurprijs het standaard tarief gehanteerd.
 • Er wordt geen jaaropgave verstrekt.

 

De voorwaarden voor de VVE-doelgroep zijn als volgt:

 • Jouw kind heeft via het consultatiebureau een VVE-indicatie gekregen.
 • Je dient middels een IB-60 formulier van de belastingdienst aan te tonen dat 1 ouder geen inkomen heeft.
 • Je dient het formulier ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ in te vullen. Dit kun je hier downloaden.
 • Je dient minimaal 8u of 12-16 u per week opvang af te nemen (afhankelijk van de leeftijd van jouw kind), in overleg worden deze uren met jullie afgestemd.
 • De kinderen worden gedurende de 40 schoolweken opgevangen.
 • Indien ouders meer dagdelen per week deelname aan het peuterprogramma wensen dan worden extra dagdelen niet gesubsidieerd door de gemeente en wordt voor de uurprijs het standaard tarief gehanteerd.
 • Er wordt geen jaaropgave verstrekt.

 

Kom je er alleen niet uit, of heb je advies nodig.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Extra aanbod:

Bewegen op Muziek

Kinderyoga

3+ Peuteropvang