Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)


 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Maasgouw biedt informatie, advies en kortdurende hulp. Alle vragen rond opgroeien, gezondheid, opvoeden en hulpmogelijkheden kunnen gesteld worden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor kinderen, (aanstaande) ouders, verzorgers, vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor jeugd.

De gemeente Maasgouw heeft één centraal punt waar vragen gesteld kunnen worden over opgroeien en opvoeden: het Centrum voor Jeugd en Gezin. De hulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin is gratis.

Op onze basisschool in Stevensweert hebben wij een vast contactpersoon, haar naam is Danielle Feron. Danielle verzorgt een keer per maand een inloopspreekuur op school van 8.45 – 10.15 u. Op het informatiebord in ons halletje staan de exacte data.

 

 

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om binnen te lopen tijdens een spreekuur dan kun je altijd telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen. Mijn werkdagen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag.

Mobiel nummer: 06 89970472
danielle.feron@cjgm.nl

 

 

Toestemming

In het kader van de zorg ten behoeve van jouw kind werken wij samen met de basisscholen en de jeugdgezondheidszorg. Teneinde deze zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen, wisselen wij met deze instellingen observatiegegevens uit met betrekking tot de taalkundige- en sociaal emotionele ontwikkeling van jouw kind. Je kunt te allen tijde kennis nemen van deze informatie. Mocht je bezwaar hebben tegen deze informatieverstrekking, verzoeken wij jou ons dit vooraf schriftelijk mede te delen.

Extra aanbod:

Bewegen op Muziek

Kinderyoga

3+ Peuteropvang