Verlengde peuteropvang


 

Voor peuters die al 3 jaar zijn en toe zijn aan meer uitdaging, meer ‘schoolse’ activiteiten of juist een extra steuntje in de rug nodig hebben als voorbereiding op de basisschool kunnen in de verlengde peuteropvang terecht. In deze kleine groep kan de leidster (pedagogisch medewerker) iedere peuter individuele aandacht geven.

Om de verlengde opvang zo goed mogelijk te benutten waar het ook voor bedoeld is, is het noodzakelijk dat de kinderen de structuur en basisregels van de peuteropvang goed onder de knie hebben. Alleen een peuter die 2 dagdelen de heterogene opvang bezoekt, zal hiervoor in aanmerking komen, aangezien de verlengde peuteropvang een verdieping aanbiedt op hetgene wat men in de heterogene groepen aangeboden krijgt. De verlengde opvang is een extra toevoeging op de peuteropvang. Tevens kunnen de kinderen dan ook al meer wennen aan het ritme van iedere dag naar school(tje) te gaan doordat ze minimaal drie keer naar de peuteropvang komen. Hierdoor creëer je juist de structuur en ritme die ze strakjes ook nodig hebben in groep 1.

Voordelen van de verlengde peuteropvang:
 • Kleine groep, zelfde leeftijd, hierdoor meer tijd en individuele aandacht en hierdoor minder onderbrekingen om gedrag te corrigeren
 • Effectief tijd om met educatieve materialen te werken
 • Minder verzorging nodig
 • Er kunnen meer schoolse vaardigheden geoefend worden
 • Meer zicht op o.a. concentratie problematiek

 

Ons verlengde peuterprogramma:

– 13.10 binnenkomst peuters
– 13.15 start peuterprogramma
– 13.25 kringgesprek, extra diepgang thema peuterplein of kringgesprek bij de kleuters
– 14.00 werken met keuzebord / gerichte (muziek)activiteit in de gymzaal of gezamenlijk gezelschapsspel (cognitief/rekenen of taal)
– 14.20 werkblad
– 14.40 afsluiting aan de tafel
– 14.45 verlengde programma eindigt

 

Het peuterprogramma in de middag bestaat uit gericht bezig zijn met de voorbereiding op de basisschool, dit houdt o.a. in:

 • Extra aandacht voor de spraak-taalontwikkeling, en het voorbereidend ‘rekenen’.
 • Er is aandacht voor de sociale vaardigheden die juist op de basisschool belangrijk zijn; zoals het samenwerken, zelfstandig werken (zelf materialen plakken, opdrachtjes afmaken), het groepswerken ( naar elkaar luisteren, op je beurt wachten) en de zelfredzaamheid wordt bevorderd.
 • We werken met een keuzebord zodat de peuter leert gericht te kiezen waarmee en waar het gaat spelen. Ook wordt er verwacht van de peuters dat ze gedurende een bepaalde tijd in de gekozen hoek/plek blijven spelen.
 • De grote motoriek wordt optimaal gestimuleerd en de kleine motoriek verfijnd.
 • De leidster biedt activiteiten aan ter bevordering van de cognitieve, auditieve en visuele ontwikkeling van de peuter.

 

Uiteraard hebben wij het spelenderwijs leren hoog in ons vaandel staan!

Brengen en halen:

Tussen 13.10 en 13.15u mag je jouw peuter brengen. Aan het einde van de middag hebben de ouders vanaf 14.40 u de mogelijkheid om een praatje te maken met de leidster en eventuele vragen kunnen dan gesteld worden.

Gelieve jouw kind tijdens het peuterprogramma gemakkelijke schoenen aan te trekken en de naam erin vermelden.

Praktische informatie:
 • de verlengde peuteropvang is geheel vrijblijvend, geen opzegtermijn
 • per keer af te nemen, maandelijks, of per termijn (zelf te bepalen)
 • facturering is achteraf
 • minimaal 3 werkdagen van te voren aanmelden
 • bij ziekte wordt de aangevraagde opvang niet in rekening gebracht

 

Extra aanbod:

Bewegen op Muziek

Kinderyoga

3+ Peuteropvang