Handig om te weten


 

Onze samenwerking met jou als ouder

Binnen ons kindercentrum vinden wij de samenwerking en communicatie met jou als ouder erg belangrijk. Tijdens het brengen en halen heb je natuurlijk veelvuldig contact met ons. We nemen hier graag de tijd voor. Het is belangrijk dat je kunt vertellen over eventuele bijzonderheden of gebeurtenissen met betrekking tot jouw kind. Zo kunnen wij daar goed op inspelen.

Wil je nog meer betekenen voor jouw kind, de ouders en het kindercentrum dan kun je ook deelnemen aan onze oudercommissie, meer informatie lees je hier.

Wat neem je mee?
 • Een knuffel meenemen mag. Laat andere speelgoed liever thuis. Indien er speelgoed meegegeven wordt dan mogen anderen kinderen hier ook mee spelen.
 • Trek jouw kind gemakkelijke kleren en schoenen aan, die best een keer vuil mogen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor het kapot gaan of zoekraken van kleding. Geef indien nodig een extra setje reserve kleding mee.
 • Houd zelf het bakje van jouw kind in de gaten. Hierin kan post liggen of spulletjes die je weer graag mee naar huis neemt. Dit is jullie eigen verantwoordelijkheid.
 • Voor kinderen tot 1 jaar wordt een schrift met de bijzonderheden van de dag bijgehouden, waarin je ook jouw opmerkingen kunt schrijven over bijzonderheden thuis of wijzigen in het voedings- of slaapschema.
 • Luiers zelf meegeven, losse luiers in de tas of een heel pak voor op de opvang mag ook.
 • Wil je jouw kind een slaapzak met naam van het kind meegeven.
 • Speen voor in bed (liefst in een afgesloten doosje) en voor overdag een speen met naam of koordje.
 • Flesvoeding: meegeven in een torentje met naam, en denk aan een extra (reserve) voeding.
 • Borstvoeding? S.v.p. dan even overleggen/afstemmen met de aanwezige leidster.

 

Graag de naam van jouw kind vermelden in de jas, tas, schoenen, op de fles en de voeding.

 

Veiligheid
 • Laat jouw kind(eren) niet op het poortje/hekken klimmen/trekken. Dit voorkomt ongelukken.
 • Jouw kind(eren) niet alleen in de hal laten. Kinderen mogen niet alleen naar buiten alleen met toestemming van de leidster of de ouder mag het kind zelfstandig naar buiten gaan.
 • Komt iemand anders jouw kind halen, geef dit dan door aan de leiding en aan het kind! Het kind wordt niet zonder toestemming van de ouder aan een ander toevertrouwd. Je kunt bij aanmelden schriftelijk bekend maken wie jouw kind komt ophalen.

 

Gezondheid
 • Het is niet toegestaan te roken in en op het terrein van ‘Ut Kerreraad’.
 • Wij controleren kinderen na elke vakantie op hoofdluis.
 • Is jouw kind ziek en kun je geen vrij krijgen, dan is het kind bij ons in goede handen. Doch ook wij moeten rekening houden met andere kinderen, die hier niet ‘de dupe’ van mogen worden. Informeer dus altijd even of het mogelijk is het kind naar het kindercentrum te laten gaan. Is de ziekte van besmettelijke aard, dan verzoeken wij jou dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Dit in verband met eventuele melding aan de GGD. Jullie kunnen ons een berichtje sturen of telefonisch het kind afmelden op ons telefoonnummer 06 409 377 03
 • Wordt het kind bij ons ziek, dan bellen wij één van de ouders, zodat we samen kunnen overleggen hoe verder te handelen.
 • Dagopvang; ondertekenen een paracetamolovereenkomst. Er wordt voor het toedienen altijd overlegd met de ouder.
 • Indien jouw kind gedurende lange of korte tijd medicijnen gebruikt, dan mogen wij die alleen toedienen onder bepaalde voorwaarden. Je dient dan in samenspraak met de pedagogische medewerker een verklaring voor medicijngebruik in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het kindercentrum.

 

Aansprakelijkheid
 • De peuteropvang, het kinderdagverblijf, combigroep en de BSO zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies of beschadiging van eigendommen van de kinderen.

 

Verzekering
 • Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’ heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Dit houdt in dat de kinderen en onze pedagogische medewerkers tijdens uitstapjes ook verzekerd zijn.

 

Verjaardagen:
 • In ons kindercentrum werken wij niet met uitdeelzakjes. Wij geven jullie de gelegenheid om een gezamenlijk cadeau aan te schaffen voor op de groep.
 • De kinderen op de BSO mogen zelf beslissen of ze hun verjaardag op de groep willen vieren. En indien ze iets willen uitdelen dan graag een klein cadeau/activiteit voor op de groep.
 • Op zoek naar een idee dan kan/mag er altijd overlegd worden met de leidster.

 

Ruilen:
 • Je kunt eventueel dagen ruilen. Ruilen kan alleen in overleg en als op de aangevraagde dag nog plek is.
 • Ruilverzoeken dienen minimaal een week van tevoren worden ingediend. Achteraf ruilen is niet mogelijk.

 

Opzeggen:
 • Indien je jouw overeenkomst wilt opzeggen geldt er een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand.

 

Wijzigingen doorgeven:

 

Hebben jullie vragen, stel ze gerust.

Laatste Nieuwtjes

Vacatures

Bewegen op muziek

3+ Peuteropvang