Dagopvang ‘Ut Kerreraad’


 

Hier worden kinderen van 0-13 jaar opgevangen. Dit is een verticale groep, waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van iedere leeftijdsgroep. Kinderen van 0 jaar volgen hun eigen ritme, in overleg met de ouders. Iets oudere kinderen gaan mee in het dagritme van de dreumesen en peuters. De kinderen eten en drinken gezamenlijk op de groep en er worden diverse activiteiten met de kinderen ondernomen. Ook is er ruimte voor vrij spel. Bij de inrichting is rekening gehouden met de behoefte van ieder kind.

Onze leidsters verzorgen een gezellig, leuk dagprogramma, waarin de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling worden gestimuleerd. De leidsters spelen mee, waardoor de kinderen extra geprikkeld en gestimuleerd worden en directe begeleiding krijgen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vrije speelmomenten, waarin de leidsters meer op afstand begeleiden. Jouw kind kan dan lekker ravotten met de andere kinderen of ervoor kiezen om even lekker rustig alleen te spelen. Wij gaan mee in hun ontwikkeling en passen hier ons programma op aan. Om de ontwikkeling te registreren maken wij gebruik van het observatiesysteem KIJK!. Lees hier meer over KIJK!

Wanneer er een kleine groep is mag en kan een kind zelf iets voorstellen om te doen of er wordt een activiteit aangeboden dat past binnen deze groepssamenstelling. Vaak worden werkjes van de andere BSO dagen afgemaakt of er is een mogelijkheid om huiswerk te maken. Ook het gezamenlijk ‘Lunchen’ is een heerlijk aspect om aan deel te nemen. Er is tijd voor gezellig kletsen met de juf. De beroepskracht zorgt ervoor dat het kind in zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt maar ook de ruimte geeft om lekker vrij te kunnen spelen.

Het is hun vrije dag en onze BSO-visie is:

Niks moet, niksen mag. Buitenschoolse opvang is vrije tijd en dat betekent ontspanning.

Voor het kind is het natuurlijk prettig als het vaker dan een keer per week komt, om zo te wennen aan de groep en aan de leiding. Regelmaat en structuur is juist erg belangrijk voor een jong kind.

Voor de 3-jarigen hebben wij in de middagen een 3+ peuteropvang. Lees hier meer over onze 3+ peuteropvang. 

Voor meer info over de werkwijze in deze groep kunt u ons protocol werkwijze combigroep opvragen.

Peuterplein

Wij werken in deze groep vanuit de methode Peuterplein, waarbij de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen en langzaam worden voorbereid op de basisschool.

Er vindt elke dag een gestructureerd programma-aanbod plaats.

Terugkerende activiteiten in het programma zijn:

  • Kringgesprek;
  • Keuze activiteit
  • Gezamenlijk fruit- en drinkmoment;
  • Taalstimuleringsactiviteit
  • Spel (binnen en/of buiten)
  • Dagdeel afsluiting.

 

Je hebt hem misschien al eens gezien. Hij is knalblauw, heeft een gestreepte sjaal om en een fel oranje snavel. Dat is Raai de Kraai.

Hij woont bij ons op de groep. Hij neemt elke ochtend deel aan het kringmoment. Hij heeft een centrale rol binnen het programma peuterplein. In de meeste activiteiten speelt hij mee en maakt in elk thema wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij biedt troost en is het vriendje bij wie baby’s, dreumesen en peuters zich snel veilig voelen.

Hij is het speelkameraadje van de kinderen, waardoor hij voor veel kinderen de drempel iets lager maakt om mee te doen aan de activiteiten. Met Raai de Kraai kunnen kinderen zich op een veilige en speelse manier ontwikkelen.

Kortom, Raai de Kraai is een VVE methode voor 0-4-jarigen en het programma heet Peuterplein.

Ons programma voor de allerkleinste:

– 8.30 uur starten we de dag met het ‘Goede morgenlied’
– 9.45 fruit-uurtje met een verhaaltje
– 11.30 lunch
– 15.00 koek/groente en drinken
– 16.15 – 16.45 uur cracker/drinken/warme maaltijd
Mogelijkheid om eventueel eigen meegenomen warme maaltijd te nuttigen.

Tussentijds zijn er activiteiten en werken we met de methode peuterplein waarin ook activiteiten zijn opgenomen voor de allerkleinsten!

Daarnaast wordt er geslapen en vrij gespeeld. Het ritme van de baby’s wordt zoveel mogelijk aangepast aan hun eigen ritme thuis.

Ons ochtendprogramma:

– 07.30 binnenkomst
– 08.15 start programma
– 08.30 kringmoment, Raai de Kraai wordt wakker, we zingen het ‘Goede morgenlied’
– 09.00 spelen in groepjes/knutselactiviteit
– 09.45 fruit moment aangekondigd door Raai de Kraai
– 10.30 buiten spelen/peutergym
– 11.00 activiteit peuterplein met Raai de Kraai
– 11.30 lunch moment aangekondigd door Raai de Kraai
– 12.15 voorlezen verhaal behorend bij het thema met Raai de Kraai
– 12.45 afsluiting aan tafel
– 13.00 peuterprogramma eindigt

Dag lieve Raai de Kraai tot de volgende keer!

Brengen en halen:

Tot 08.30 uur of i.o. kun je jouw kind(eren) ’s ochtends brengen. Als jouw kind alleen een ochtend of een middag komt, kun je jouw kind ’s middags om 13.00 uur halen of brengen. Aan het einde van de middag kun je jouw kind(eren) vanaf 17.00 uur weer komen ophalen.

Wij bieden tussen 11.30 u en 12.00 u de mogelijkheid om gezellig met zijn allen te lunchen. Hier hoeft niets voor meegenomen te worden.

Verlengde tijden zijn mogelijk.

 Als je een keer moet afwijken van jouw reguliere tijden is dit in overleg met de leiding altijd te bespreken.

Openingstijden:

Onze dagopvang is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.30 – 18.00 u.
Heb je een keer, eerder of later dan onze openingstijden, opvang nodig kun je dit altijd bij ons aanvragen.

Flexibele opvang:

Het kunnen afmelden en extra kunnen aanvragen van uren kinderopvang is voor een heleboel ouders een grote uitkomst. Hierdoor kunnen jullie de opvang van jullie kinderen volledig afstemmen op de behoefte die jullie nodig hebben.

Maar niet iedereen heeft echter behoefte aan deze flexibiliteit.

Weten jullie op voorhand dat jullie kind altijd dezelfde dagdelen nodig heeft? Kies dan voor onze vaste dagdelen met een lager uurtarief.

Indien je meer behoefte hebt aan flexibele opvang dan is dit ook mogelijk. Wij hanteren een aantal voorwaarden wat betreft de flexibele opvang. Met als belangrijkste reden: Het kind staat voorop! Lees hier meer over de mogelijkheden.

Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je ons uiteraard telefonisch of per e-mail benaderen.

Laatste Nieuwtjes

Vacatures

Bewegen op muziek

3+ Peuteropvang