Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.utkerreraad.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Echter, Kindercentrum Ut Kerreraad is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website of de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Alle informatie van deze website of de websites waarnaar wordt verwezen is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs- en programmeerfouten.

De inhoud en afbeeldingen op de website van Kindercentrum Ut Kerreraad zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kindercentrum Ut Kerreraad is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken.

Kindercentrum Ut Kerreraad behoudt zicht het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Ieder geschil met betrekking tot deze website en disclaimer valt onder toepassing van de Nederlandse wetgeving.

Extra aanbod:

Bewegen op Muziek

Kinderyoga

3+ Peuteropvang