Algemene Voorwaarden

Kindercentrum ‘Ut Kerreraad’ is een particulier initiatief. ‘Ut Kerreraad’ werkt met inachtneming van de algemene voorwaarden voor kinderopvang, zoals opgesteld door de branchevereniging in overleg met de consumentenbond en de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BoinK).

Algemene voorwaarden

Laatste Nieuwtjes

Vacatures

Bewegen op muziek

3+ Peuteropvang